Non-verbale communicatie

« Terug naar de Marketing Begrippen Index


non-verbale communicatie

In de jaren 70 onderzocht hoogleraar in de psychologie dr. Albert Mehrabian de invloed van non-verbale communicatie.

Hij ontdekte dat – gesteld dat communicatie 100% is – deze voor 7% uit letterlijke woorden (verbaal), 38% uit intonatie (vocaal) en 55% uit lichaamstaal (visueel) bestaat.
Wat dus wil zeggen dat slechts 7% van onze communicatie bestaat uit de eigenlijke inhoud, en 93% uit non-verbale elementen.
De manier hoe je iets overbrengt – door intonatie (toon en volume) en lichaamstaal, bepaalt véél meer hoe iets overkomt bij de ander.

Het is dus aangewezen rekening te houden met non-verbale communicatie bij je gesprekspartners, en niet enkel te letten op wat men zegt, maar eveneens hoe men dit zegt.
En uiteraard ook op de non-verbale communicatie van jezelf, maar zeker ook op die van je gesprekspartner.« Terug naar de Marketing Begrippen Index
Avatar for Bart Daems

Creatief, ondernemend, én een tikje prettig gestoord. Maar bovenal altijd in voor een goed gesprek rond jouw project!