IPM+

« Terug naar de Marketing Begrippen Index


ipm+

De term IPM+ (Interactions Per Mille Plus) verwijst naar het gemiddeld aantal reacties op een Social Media post; berekend per duizend likes over de laatste dertig dagen.
IPM+ wordt dus gebruikt om het succes en engagement van content te meten en te vergelijken met de concurrentie; voor het samenvatten tot een KPI.

Om de IPM+ score te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd:
IPM+ = ((aantal comments + aantal likes + aantal shares) / aantal posts)) / aantal fans)

Een goede gemiddelde IPM+ score op bijvoorbeeld Facebook is 4.
Minder dan 4 wil waarschijnlijk zeggen dat je content onvoldoende interessant is voor de doelgroep om tot actie over te gaan.

IPM+ is niet hetzelfde als IPM; hierbij worden het aantal shares niet in rekening gebracht.Synoniemen:
Interactions Per Mille Plus
« Terug naar de Marketing Begrippen Index
Avatar for Bart Daems

Creatief, ondernemend, én een tikje prettig gestoord. Maar bovenal altijd in voor een goed gesprek rond jouw project!