GDPR

« Terug naar de Marketing Begrippen Index


GDPR

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Men spreekt ook vaak over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming); de Nederlandstalige term.

Kort gezegd komt het erop neer dat de Europese wet betreffende gegevens verzamelen, gebruiken en overdragen sinds 25 mei 2018 is veranderd.
Dit heeft een grote impact op bedrijven, websites en Marketing.

Men mag immers niet meer zomaar eender wie contacteren of benaderen, en men moet duidelijk aangeven hoe men met verzamelde gegevens omgaat.
Transparantie is hierbij zeer belangrijk, en men moet op simpele vraag van de betrokkene alle verzamelde gegevens kunnen voorleggen, aanpassen, en/of verwijderen.

Dit geldt voor alle kleine en grote bedrijven; de hele grote bedrijven moeten hierbij zelfs een Functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen.
Eventuele boetes zijn gigantisch: tot 4% van de jaaromzet, met een plafond van €20 miljoen.Synoniemen:
AVG
« Terug naar de Marketing Begrippen Index
Avatar for Bart Daems

Creatief, ondernemend, én een tikje prettig gestoord. Maar bovenal altijd in voor een goed gesprek rond jouw project!