Conversieratio

« Terug naar de Marketing Begrippen Index


conversieratio

De conversieratio gaat over het aantal bezoeken (sessies) op een website of webshop in verhouding met het aantal conversies (de behaalde doelstellingen).
Het aantal keren dat men een contactformulier heeft ingevuld (bv 2), in verhouding met het totaal aantal bezoekers binnen een dag (bv 76) is hiervan een voorbeeld:

(Aantal ingevulde formulieren ÷ Aantal bezoekers) x 100 = conversieratio
(2 ÷ 76) x 100 = 2.63% => conversieratio

Ook bij Advertising spreekt men over een conversieratio; hier gaat het dan over het aantal keren dat er op een advertentie is geklikt in verhouding met het aantal mensen die de advertentie heeft gezien.« Terug naar de Marketing Begrippen Index
Avatar for Bart Daems

Creatief, ondernemend, én een tikje prettig gestoord. Maar bovenal altijd in voor een goed gesprek rond jouw project!