Accountability

« Terug naar de Marketing Begrippen Index


accountability

De term accountability (verantwoording of aansprakelijkheid) verwijst naar het feit dat een individu of een organisatie zal worden geëvalueerd op de prestaties of het gedrag waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Zeggen wat je doet is hierbij belangrijk; maar doen wat je zegt hoort hier natuurlijk ook bij.

Corporate accountability betekent dat het bestuur van een onderneming verantwoording dient af te leggen aan alle stakeholders van de organisatie voor alle ondernomen acties en resultaten.Synoniemen:
Verantwoording, Aansprakelijkheid
« Terug naar de Marketing Begrippen Index
Avatar for Bart Daems

Creatief, ondernemend, én een tikje prettig gestoord. Maar bovenal altijd in voor een goed gesprek rond jouw project!